مسابقه شام جیجو – قرعه کشی شماره ۲

برنده دوممون مشخص شد?
خوشحالیم میزبانشون توی یکی از بهترین رستوران های گرگان هستیم
?⁣مشاهده برنده: