مسابقه شام جیجو – قرعه کشی شماره ۳

برنده سوممون مشخص شد😋
خوشحالیم میزبانشون توی یکی از بهترین رستوران های گرگان هستیم
🏆⁣مشاهده برنده: