حرکت زیبای هموطن گرگانی-برنده نخست جیجو

آقای محسن جانعلی نژاد، برنده مسابقه میهمانی شام جیجو هدیه خودشون رو به هموطنان دیگشون هدیه کردند. بچه های تیم جیجو هم به نیت ایشون ۱۱ نفر رو یاری کردند.