مسابقه شام جیجو – قرعه کشی شماره ۱

برنده اولمون مشخص شد😋
خوشحالیم میزبانشون توی یکی از بهترین رستوران های گرگان هستیم
🏆⁣مشاهده برنده: