مسابقه شام جیجو – قرعه کشی شماره ۲

برنده دوممون مشخص شد😋
خوشحالیم میزبانشون توی یکی از بهترین رستوران های گرگان هستیم
🏆⁣مشاهده برنده: