مسابقه شام جیجو – قرعه کشی شماره ۳

برنده سوممون مشخص شد?
خوشحالیم میزبانشون توی یکی از بهترین رستوران های گرگان هستیم
?⁣مشاهده برنده: